Etapy prac brukarskich w naszej firmie

Etapy prac brukarskich w naszej firmie

Jak wygląda przykładowy etap prac brukarskich w naszej firmie?

  • Wizja lokalna – wstępne zapoznanie się z terenem, wizją klienta lub pomysłem.
  • Projektowanie – po wstępnych konsultacjach z klientem proponujemy dane rozwiązania, pomagamy w wyborze materiałów, kolorów, po czym przedstawiamy wstępny projekt do akceptacji. W przypadku posiadania projektu przez klienta, wykonujemy pomiary w ternie celem sprawdzenia poprawności dostarczonego projektu.
  • Po zaakceptowaniu projektu, wykonawstwo (ostateczne wytyczenie w terenie przebiegu całej nawierzchni, prace ziemie, wykonanie podbudowy wg. Projektu, ułożenie kostki lub innej nawierzchni, sprzątnięcie terenu prac.
  • Odbiór wykonanych prac.

Leave a Comment

Your email address will not be published.