Układanie kostki brukowej – krok po kroku – Biała Podlaska

Układanie kostki brukowej – krok po kroku – Biała Podlaska

Układanie kostki brukowej w Białej Podlaskiej
Kostka brukowa jako materiał cechujący się dużą odpornością na ścieranie i mróz . Jest materiałem bardzo popularnym , a do tego o dużych walorach estetycznych do utwardzania przestrzeni wokół domu. Spełnienie oczekiwań użytkowych i estetycznych nawierzchni brukarskich z kostki brukowej , uzależniona jest od prawidłowego wykonania . Układanie kostki brukowej może wydawać się , tylko z pozoru prostym zadaniem .Na efekt końcowy ma wpływ wiele etapów prac brukarskich . Staranne wykonanie poszczególnych etapów daje nam szanse cieszenia się urokami nawierzchni długimi latami . Określenie wymogów użytkowych inwestycji , jest kluczowym elementem . Sposób użytkowania nawierzchni ma wpływ na konstrukcje podbudowy oraz grubość kostki . Nawierzchnie brukarskie przeznaczone do ruchu pieszego , np. (chodniki , alejki) budujemy z kostki o grubości 4-6 cm , tam gdzie przewidujemy ruch samochodów osobowych minimum 6 cm , pod samochody ciężarowe wybieramy lepsze parametry kostki brukowej o grubości 8-10cm .Przed przystąpieniem do prac brukarskich wykonujemy plan nawierzchni , który chcemy pokryć kostką brukową . Określamy podstawowe wymiary , obciążenia użytkowe oraz wzór i sposób układania kostki brukowej .
Kolejnym etapem prac brukarskich są roboty pomiarowo– geodezyjne . Głównym zadaniem tych prac , jest wytyczenie w terenie nawierzchni oraz górnej krawędzi kostki brukowej wraz ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi . Przy pracach pomiarowych wykorzystujemy metalowe szpilki lub drewniane kołki . Na których w dalszym etapie zaznaczane są niezbędne poziomy nawierzchni brukarskiej.

korytowanie-rownanie-powierzchni-biala-podlaska

Wytyczona nawierzchnie w terenie korytujemy , polega to na usunięciu warstwy gleby ( humusu), na odpowiednią głębokość . Umożliwiającą położenie poszczególnych warstw nawierzchni brukarskiej ( 20-40cm ). Grunt podłoża musi być jednorodny i nośny . Prace związane z usuwanie ziemi , wykonujemy koparko-ładowarką . W miejscach niedostępnych ze wg na ograniczony dostęp maszyn , prace wykonujemy ręcznie ( łopata , szpadel).

schody-tarasy-biala-podlaska

Po prawidłowo zakończonym korytowaniu , przechodzimy do wykonania obramowania nawierzchni . Obramowanie nawierzchni wykonujemy z galanterii betonowej ( palisada , krawężnik , obrzeże ) . Elementy betonowej galanterii , ustawia się na odpowiednio wykonanym fundamencie z suchego betonu . Tego typu rozwiązanie stanowi solidna konstrukcje , oporników nawierzchni wykonanej z kostki brukowej .

kostka-brukowa-ogrodzenia-biala-podlaska-terespol

Kolejnym krokiem prawidłowego wykonania nawierzchni brukarskiej jest odpowiednia warstwa podbudowy , wykonana z materiałów niespoistych . Najcześciej używanymi materiałami warstwy konstrukcyjnej (nośnej) , jest kruszywo naturalne ( żwir , piasek ) stabilizowane cementem. Warstwę konstrukcyjną nawierzchni zagęszcza się do odpowiedniego stopnia , umożliwiającego stateczność . Warstwa podbudowy , musi być równa i odpowiednio nachylona . Do wcześniej założonego spadku poprzecznego lub podłużnego . Umożliwi to w dalszym etapie prac , równomierne rozścielenie podsypki piaskowej lub piaskowo – cementowej .Na właściwej wykonanej podbudowie , rozścielamy warstwę podsypki . Wykonanej z piasku , piasku i cementu lub klińca , grubość warstwy powinna wynosić ok 3-5 cm . Warstwę podsypki wyrównujemy łata , ściągamy nadmiar podsypki . Po wcześniej ustawionych zgodnie z poziomami metalowych rurkach lub profilach . Warstwę podsypkowa zostawiamy w stanie lużnym , nie zagęszczamy jej . Zadaniem tej warstwy , jest zniwelowanie drobnych różnic wysokości kostki brukowej , powstałych w procesach produkcyjnych .

kostka-brukowa-ukladanie-sprzedaz-biala-podlaska

Po przygotowaniu warstwy podsypkowej , możemy przystąpić do układania kostki brukowej . Podczas układania kontrolujemy , jakość kostki dostarczonej przez producenta . W wątpliwych sytuacjach o wadach dostarczonego materiału informujemy dostawce . Same układanie kostki brukowej , należy do prostych prac . Układamy kostkę obok kostki , dobijając gumowym młotkiem. Etap układania kostki brukowej staranni planujemy , by nie niszczyć wcześniej przygotowanej warstwy podsypkowej i znajdować się zawsze już na ułożonej nawierzchni brukarskiej . Kostkę należy układać kilku palet ( 3-5 szt.) jednocześnie , pozwoli nam to uniknąć , zróżnicowania kolorystycznego układanej nawierzchni . Skrajne elementy ( np. . łuki ) nawierzchni docinamy , za pomocą szlifierki lub piły wyposażonych w tarcze diamentową . Dopasowane kawałki ( docinki ) nie mogą być mniejsze od połowy normalnej kostki . Po ułożeni nawierzchni brukarskiej ,sprawdzamy za pomocą sznurka lub łaty linie spoin bruku . Nierówne linie prostujemy , wpływ to ma na estetykę wykonanych prac , Krzywe linii nie prezentują się dobrze .
Po ułożeniu wszystkich kostek nawierzchni brukarskiej , zagęszczamy płyta wibracyjna ( zagęszczarka ) . Zabezpieczoną płyta wykonana z tworzywa sztucznego , która chroni przed uszkodzeniami kostek . Zagęszczając zwracamy uwagę aby nie ubijać wcześniej ułożonej kostki miejscowo , tylko płynnie poruszamy się po całej nawierzchni . Do czasu uzyskania równej płaszczyzny .

ogrodzenia-biala-podlaska

Ostatnim etapem prac , związanych z układaniem kostki brukowej , jest uzupełnienie piaskiem szczelin między kostkami . Piasek rozsypany na wykonana nawierzchnie , klinuje kostki między sobą . Zapewniając pełną nośność nawierzchni . Czynność należy kilkakrotnie powtórzyć do uzyskania wymaganego efektu – uzupełnienia wszystkich szczelin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.